Print Page | Contact Us | Sign In | Join now
Presidential Address
Register Map this EventMap this Event Tell a Friend About This EventTell a Friend
Presidential Address

 Export to Your Calendar 09/10/2019
When: 9 October 2019
8.30-10:30 am
Where: Map this event »
Committee Room 2
Glamorgan Building
Cardiff University
Cardiff CF10 3NS
United Kingdom
Contact: Gemma Wood
020 7255 0500


Online registration is available until: 08/10/2019
« Go to Upcoming Event List  

David Stewart

Leaders Network members

Join us for the Presidential Address!

CILIP's President for 2019 is David Stewart. David Stewart is the Regional Director of Library and Knowledge Services for the North, Health Education England. Our Leaders are invited to meet David and the Presidential Team for networking, knowledge sharing and discussion on issues that affect you and your career.

Emma Adamson, Director of Learning Services at the University of South Wales will be joining David to discuss her leadership journey.

David will also be meeting our Leaders in Edinburgh on 6 November.


Aelodau Rhwydwaith Arweinyddiaeth

Ymunwch â ni ar gyfer anerchiad gan ein Llywydd!

Llywydd CILIP ar gyfer 2019 yw David Stewart. Mae David Stewart yn Gyfarwyddwr Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth Rhanbarth y Gogledd, Health Education England. Gwahoddir ein Harweinwyr i gyfarfod â David a’r tîm i rwydweithio, rhannu gwybodaeth a thrafod materion sy’n dylanwadu arnoch chi a’ch gyrfa.

Bydd Emma Adamson, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Dysgu, Prifysgol De Cymru, yn ymuno â David i rannu ei siwrne arweinyddiaeth.

Bydd David hefyd yn cyfarfod a’n Harweinwyr yng Nghaeredin ar 6 Tachwedd.

Contact us