Print Page | Contact Us | Sign In | Join now
Presidential Address
Tell a Friend About This EventTell a Friend
Presidential Address

09/10/2019
When: 9 October 2019
8.30-10:30 am
Where: Committee Room 2
Glamorgan Building
Cardiff University
Cardiff CF10 3NS
United Kingdom
Contact: Gemma Wood
020 7255 0500


Online registration is closed.
« Go to Upcoming Event List  

David Stewart

Join us for the Presidential Address!

CILIP Cymru Wales would like to invite members (and non-members) to meet the CILIP President David Stewart for breakfast, networking, discussion and knowledge sharing on issues that affect you and your career. David is the Regional Director of Library and Knowledge Services for the North, Health Education England.

Emma Adamson, Director of Learning Services at the University of South Wales will be joining David to discuss her leadership journey.

David will also be meeting members in Edinburgh on 6 November.


Ymunwch â ni ar gyfer anerchiad gan ein Llywydd!

Gwahoddir aelodau CILIP (ac unrhywun nad ydynt yn aelodau) i gyfarfod â’n Llywydd David Stewart am frecwast, rhwydweithio, trafodaeth ac i rannu gwybodaeth a thrafod materion sy’n dylanwadu arnoch chi a’ch gyrfa. Mae David Stewart yn Gyfarwyddwr Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth Rhanbarth y Gogledd, Health Education England.

Bydd Emma Adamson, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Dysgu, Prifysgol De Cymru, hefyd yn ymuno â David i rannu ei siwrne arweinyddiaeth.

Bydd David hefyd yn cyfarfod a’n haelodau yng Nghaeredin ar 6 Tachwedd.

Contact us