Print Page | Contact Us | Sign In | Join now
Cancelled -CILIP Cymru Wales Cynhadledd 2020 Conference
Tell a Friend About This EventTell a Friend
 

14/05/2020 to 15/05/2020
When: 14/05/2020
Where: Reichel Hall
Bangor University
Ffriddoedd Road
Bangor, Gwynedd  LL57 2TR
United Kingdom
Contact: Amy Staniforth

« Go to Upcoming Event List  

CILIP Cymru Wales Conference 2020CILIP Cymru Wales Cynhadledd 2020 Conference

Mai 14-15 MayWe are sorry to announce that we have made the difficult decision to cancel the CILIP Cymru Wales 2020 Conference, due to take place on 14-15 May in Bangor. We very much regret having to make the decision at this stage, but we feel it is the most appropriate action to take in light of the current situation with COVID-19.

We are very proud of the conference programme which we will now deliver 13-14 May 2021 at Bangor University.

In the meantime your CILIP Cymru Wales Committee is discussing ideas for online activities to keep our members engaged over the next few months. Please feel free to send your suggestions to amy.staniforth@cilip.org.uk and keep an eye out for updates.


Mae'n ddrwg gennym gyhoeddi ein bod wedi gwneud y penderfyniad anodd i ganslo Cynhadledd CILIP Cymru Wales 2020, oedd i’w gynnal ar 14-15 Mai ym Mangor. Mae'n ddrwg iawn gennym orfod gwneud y penderfyniad yn awr, ond rydym yn teimlo mai dyma'r cam mwyaf priodol i'w gymryd yng ngoleuni'r sefyllfa bresennol gyda COVID-19.

Rydym yn falch iawn o raglen y gynhadledd eleni a byddwn bellach yn ei gynnal 13-14 Mai 2021 ym Mhrifysgol Bangor.

Yn y cyfamser mae eich Pwyllgor CILIP Cymru Wales yn trafod syniadau ar gyfer gweithgareddau ar-lein er mwyn sicrhau bod ein haelodau'n ymgysylltu dros y misoedd nesaf. Mae croeso i chi anfon amy.staniforth@cilip.org.uk eich awgrymiadau atom a chadw llygad allan am y wybodaeth ddiweddaraf.


Contact us