Print Page | Contact Us | Sign In | Join now
CILIP Cymru Wales home page
Group HomeGroup HomeGroup PagesDirectory & Features Join Group


Mae CILIP Cymru Wales yn cynrychioli CILIP yng Nghymru

Mae aelod staff CILIP yng Nghymru (gweler isod) yn gweithio gyda Phwyllgor CILIP Cymru Wales, Pwyllgor cenedlaethol etholedig er mwyn:

 • Hyrwyddo ar ran y proffesiwn yng Nghymru
 • Cefnogi datblygiad proffesiynol Aelodau CILIP yng Nghymru
 • Cynyddu Aelodaeth CILIP yng Nghymru

Mae CILIP Cymru Wales yn

 • cynnal ymgyrchoedd eiriolaeth traws-sector
 • cynnal Cynhadledd Flynyddol Llyfrgelloedd a Gwybodaeth yng Nghymru (Mai)
 • cynnal Diwrnod Gwybodaetham CILIP ddim a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol CILIP yng Nghymru (Hydref / Tach)
 • darparu mynediad i nifer o ddigwyddiadau cefnogi DPP trwy gydol y flwyddyn

Mae gan Aeldoau CILIP yng Nghymru fynediad ar Gronfa Kathleen Cooks, cronfa elusennol sy’n cefnogi datblygiad proffesiynol a gwasanaethau.

Cydnabyddir cyflawniadau proffesiynol nodedig gan Wobr Llyfrgellydd Cymreig y Flwyddyn.

Cenhadaeth

Mae CILIP Cymru Wales yn datgan bod darpariaeth llyfrgell a gwybodaeth o ansawdd uchel yn ofyniad sylfaenol ar gyfer cymdeithas wybodus, ddemocrataidd, a dwyieithog yng Nghymru a thrwy ei haelodau mae'n ceisio gwneud darpariaeth o'r fath ar gael i bawb.

CILIP Cymru Wales represents CILIP in Wales

The CILIP member of staff in Wales (see below) works with the CILIP Cymru Wales Committee, an elected national Committee to:

 • Advocate on behalf of the profession in Wales
 • Support the professional development of CILIP Members in Wales
 • Grow CILIP Membership in Wales 

CILIP Cymru Wales

 • carries out cross sector advocacy campaigns
 • hosts an annual Library and Information Conference in Wales (May)
 • hosts a free CILIP Information Day and AGM in Wales (Oct / Nov)
 • provides access to a number of CPD support events throughout the year

CILIP Members in Wales have access to the Kathleen Cooks Fund, a benevolent fund that supports professional and service development.

Outstanding professional achievements are recognised by the Welsh Librarian of the Year Award.

 

 

Mission

CILIP Cymru Wales asserts that high quality library and information provision is a fundamental requirement for an informed, democratic, and bilingual society in Wales and through its members it seeks to make such provision available to all. 

CILIP Cymru Wales - Contact Us

 For more information or to get involved please contact

Andrew Eynon- Chair CILIP Cymru Wales

 

Join CILIP

With standard membership at just £100 a year and discounts available, there's never been a better time to join.

Join today

Member benefits

Get information to keep your thinking fresh, expand your knowledge, network with other professionals, get recognition to stand out and future-proof your skills.
Explore our benefits

Newsletter

Anyone can sign up to our guest newsletter to stay up to date with all the latest library and information news.

Sign up

Contact us